Dyma Gymru

Dewch i ddarganfod diwylliant a hanes cyfoethog Cymru. O gelfyddydau byd-enwog i olygfeydd syfrdanol. Daw’r cyfan â chroeso cynnes sy’n chwedl ynddo’i hun.

Awn am dro

Gwybodaeth hanfodol ar gyfer teithio i Gymru, yn y wlad ac o’i chwmpas, ar y ffordd, dros y môr ac yn yr awyr.

Tir i bob tymor

Canllaw sy’n cynnig arweiniad i chi allu mwynhau’r gorau o Gymru ymhob tymor drwy gydol y flwyddyn.

Oeddech chi’n gwybod?

Mae’r ddraig, cennin pedr a’r genhinen ymysg symbolau cenedlaethol Cymru

Hanes Cymru mewn 10 gwrthrych

O gadarnleoedd canoloesol i ddarganfyddiadau gwyddonol, dysgwch ragor am hanes Cymru drwy gyfrwng 10 gwrthrych sy'n unigryw i Gymru.

Calon y genedl

Dyma’r Bardd Cenedlaethol Ifor ap Glyn i esbonio sut y mae iaith wrth galon bywyd bob dydd yng Nghymru.

Gorffennol i’w drysori

Dysgwch am hanes rhyfeddol Cymru a dewch i ddarganfod gwlad sy’n llawn o ddiwylliant, treftadaeth a thraddodiadau cyfoethog.

Digon o sioe!

Does dim byd gwell gennym ni’r Cymry na pherfformiadau byw. Dysgwch ragor am wyliau a digwyddiadau Cymru.

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Cymru’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth

Oeddech chi’n gwybod?

Mae Roald Dahl, a anwyd yng Nghaerdydd, wedi gwerthu dros 250 miliwn o lyfrau ledled y byd