Search Wales.com button facebook logo twitter logo

Iaith

Canolfan Mileniwm Cymru (hawlfraint CMC)

Mae’r iaith yn rhan unigryw o’n treftadaeth. Dyma rai ffeithiau am ei statws ar hyn o bryd

Siaredir Saesneg fel iaith gyntaf neu ail iaith gan bron bawb yng Nghymru

Siaredir Cymraeg fel iaith gyntaf neu ail iaith gan tua 19% o bobl Cymru.

Gyda thua 562,000 o siaradwyr Cymraeg, dyma’r iaith Geltaidd sydd yn cael ei siarad fwyaf.

Yng Nghymru mae statws cyfartal i’r Gymraeg a’r Saesneg.

Dysgir Cymraeg i’r plant i gyd yn yr ysgol hyd at 16 oed.

Ers 2008 mae Gweinidogion yng Nghyngor yr Undeb Ewropeaidd wedi cael y dewis o siarad Cymraeg gyda chyfieithu llawn i’r 23 o ieithoedd swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd.

Yn 2012 Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) oedd y Bil cyntaf o Gymru i gael y Cydsyniad Brenhinol yn dilyn refferendwm 2011 a sicrhaodd bwerau i greu deddfau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Ers 2012 bu gan Gymru Gomisiynydd Iaith.  Y ddwy egwyddor sy’n sail i waith y Comisiynydd yw:

  • Yng Nghymru, ni ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg
  • Dylai unigolion yng Nghymru fedru byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg os byddant yn dewis gwneud hynny