Search Wales.com button facebook logo twitter logo

Llywodraethu

Bu llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru ers 1999

 

Deddfwrfa: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

60 Aelod Cynulliad (AC) (40 yn cael eu hethol trwy’r system cyntaf i’r felin, 20 trwy gynrychiolaeth gyfrannol)

 

Y pleidiau gwleidyddol sy’n cael eu cynrychioli -

Llafur

Ceidwadwyr

Plaid Cymru

Democratiaid Rhyddfrydol

 

Tymor Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 5 mlynedd

Etholiad nesaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 5 Mai 2016

 

Mae Cymru hefyd yn ethol 40 Aelod o Senedd y Deyrnas Unedig (AS) a 4 Aelod o Senedd Ewrop (ASE)

 

Llywodraeth: Llywodraeth Cymru

Prif Weinidog Cymru: Mark Drakeford AC