Search Wales.com button facebook logo twitter logo

Hinsawdd Busnes

2 awr sydd rhwng Caerdydd a Llundain a Heathrow

Gweithlu medrus, teyrngar a chystadleuol

Cydweithio eang rhwng busnesau a Phrifysgolion

Llywodraeth sy’n gefnogol i fusnes

Lleoliad delfrydol i gael mynediad rhwydd at ganolfannau diwydiant allweddol yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop

Adeiladau busnes o safon byd, am brisiau cystadleuol

Cadwyni cyflenwi o ansawdd uchel

Cefnogaeth fusnes wedi ei thargedu

Y gefnogaeth ariannol orau sydd ar gael yn y Deyrnas Unedig

 

7 Parth Menter -

Caerdydd - yn canolbwyntio ar y sector Ariannol a Gwasanaethau Proffesiynol

Ynys Môn - yn canolbwyntio ar y sector Ynni

Glannau Dyfrdwy - yn canolbwyntio ar y sector Gweithgynhyrchu Uwch

Sain Tathan - yn canolbwyntio ar y sector Aerofod

Glyn Ebwy - yn canolbwyntio ar y sector Gweithgynhyrchu Uwch

Eryri - yn canolbwyntio ar y sectorau Ynni a’r Amgylchedd a TGC

Dyfrffordd y Daugleddau - yn canolbwyntio ar y sectorau Ynni a’r Amgylchedd