Search Wales.com button facebook logo twitter logo

Lle a Phobl

Dyma i chi gip ar yr hyn sydd ar gael i ddarllenwyr mewn ieithoedd eraill yn fwy manwl

Nodweddion ffisegol y wlad

 • Rhan orllewinol prif ynys Prydain, yn ffinio â Lloegr i’r dwyrain ac wedi ei hamgylchynu gan fôr i’r gogledd, de a’r gorllewin,
 • 20,782 km sgwâr (8,024 milltir sgwâr) o ran arwynebedd
 • 229km (142 milltir) o’r gogledd i’r de
 • 183km (114 milltir) o’r dwyrain i’r gorllewin yn y man lletaf
 • 57km (36 milltir o ffin Lloegr i’r arfordir yn y man culaf
 • 870 milltir o lwybr yr arfordir
 • 5 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol: Dyffryn Gwy, Arfordir Ynys Môn, Penrhyn Llŷn, Penrhyn Gŵyr, Bryniau Clwyd
 • 3 Parc Cenedlaethol: Eryri, Arfordir Penfro, Bannau Brycheiniog
 • Man uchaf: 1,085m (3,560 troedfedd) – Yr Wyddfa, Gogledd Cymru
 • 1,200 milltir o lwybr beicio cenedlaethol 

Y bobl yng Nghymru

 • Poblogaeth 3,063,456 (Cyfrifiad 2011)
 • 148 o bobl i bob km sgwâr (382 i bob milltir sgwâr)
 • Dwyieithog – 20% yn siarad Cymraeg yn ogystal â Saesneg
 • Croesawus - mae’r croeso Cymreig yn enwog
 • Amlddiwylliannol - gyda chymunedau Eidalaidd, Indiaidd, Pwylaidd a Tsieineaidd ymhlith eraill.  Trwy ehangu Dociau Caerdydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg datblygwyd cymuned amlddiwylliannol gydag un o fosgiau cynharaf y Deyrnas Unedig.