Search Wales.com button facebook logo twitter logo

Busnes

O’r ddeunawfed ganrif roedd Cymru yn arwain y blaen o ran y chwyldro diwydiannol.  Gwnaeth pobl Cymru a’u dyfeisiadau eu marc dros y byd i gyd ac maent yn parhau i wneud hynny.

Glo Cymru wnaeth yrru peiriannau stêm ar draws y byd, haearn a dur Cymru a ddefnyddiwyd i lunio traciau trên a hyd yn oed do’r Tŷ Gwyn yn Unol Daleithiau America.  

Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg Cymro, Syr Pryce Pryce-Jones wnaeth ddyfeisio siopa o gartref, gan ddefnyddio’r rhwydwaith rheilffyrdd newydd a’r system bost ddiwygiedig i ddosbarthu ei nwyddau.

Ble fyddai’r rhyngrwyd heddiw heb i’r Cymro, Donald Davies, ddyfeisio cyfnewid pacedi - yr arfer o anfon llawer iawn o ddata ar draws y byd trwy ei dorri yn becynnau llai o ddata sy’n symud yn annibynnol trwy gyfres o rwydweithiau.

Heddiw mae dynion a merched Cymru yn parhau i ddefnyddio eu talentau o gwmpas y byd, gallwch ddod o hyd iddynt mewn ystafelloedd Bwrdd i gwmnïau rhyngwladol a mentrau ymchwil byd-eang sy’n gwneud y byd yn lle gwell.

Enillodd Syr Martin Evans Wobr Nobel am fod y gwyddonydd cyntaf i ddynodi gwreidd-gelloedd embryonig ac mae Dr Lyn Evans yn arwain cynllun CERN yn y Swistir.

Dros y flwyddyn nesaf bydd y byd yn clywed mwy am ‘Bloodhound Supersonic’ y car sy’n bwriadu chwalu record cyflymder tir y byd gyda strwythur aerodeinamig a ddyluniwyd gan arbenigwyr peirianneg Prifysgol Abertawe.

Am flynyddoedd arweiniodd Howard Stringer y Sony Corporation, yn yr Unol Daleithiau a Siapan.  Michael Moritz, sylfaenydd Sequoia Capital oedd un o’r buddsoddwyr cynnar yn Nyffryn Silicon.

Yr entrepeneur Terry Matthews sydd wedi datblygu nifer o gwmnïau technoleg yng Nghymru a Chanada, ac ar ôl chwarae rhan flaenllaw yn denu’r Gwpan Ryder i Gymru yn 2010 mae’n awr yn arwain Rhanbarth Dinas Bae Abertawe.

Ond mae llawer mwy o Gymry yn gwneud eu marc ym myd busnes o gwmpas y byd. 

Os ydych am ddweud wrthym am Gymry amlwg ym myd busnes yn rhyngwladol lle’r ydych chi, gwnewch hynny ac os gallwn eu defnyddio i ddangos parhad y dylanwad Cymreig ym myd busnes, fe wnawn.