Search Wales.com button facebook logo twitter logo

Astudio

Yn ôl Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr 2015 mae cyfradd bodlonrwydd gyffredinol Prifysgolion Cymru yn 86%.  Roedd Bangor ac Abertawe yn gydradd 13eg yn y tabl hwn.  Cyflogir 92% o raddedigion Cymru cyn pen 6 mis o adael addysg uwch.

A wnaethoch chi astudio yng Nghymru?  Ydych chi’n dal i gadw cysylltiad?  Dyma ddolenni i Swyddfeydd Alumni Prifysgolion Cymru:

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol Glyndŵr

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Prifysgol De Cymru

A oes gennych chi, neu rywun yr ydych yn ei adnabod, ddiddordeb mewn astudio yng Nghymru? Dyma gysylltiadau defnyddiol:

Colegau Cymru

Prifysgolion Cymru